Rezerwaty przyrody

Obszary chronione – rezerwaty Puszczy Noteckiej i Puszczy Drawskiej

Zarówno na terenie Puszczy Noteckiej jak i Puszczy Drawskiej znajdują się miejsca szczególne – rezerwaty, głównie faunistyczne.

W Puszczy Noteckiej są to:

  1. rezerwat faunistyczny „Łabędziniec”
  2. rezerwat faunistyczny „Czaplisko”
  3. rezerwat faunistyczny „Czaplenice”
  4. rezerwat „Lubiatowskie Uroczyska”

Poza „Czapliskiem” wszystkie mają związek z jeziorem Solecko. Łącznie w Puszczy i na jej obrzeżach znajduje się 15 rezerwatów przyrody.

W Puszczy Drawskiej, w największym obszarze krajobrazu chronionego, znajdują się uroczyska Drawy, Korytnicy, Płocicznej i pojezierza Dobiegniewskiego.

Turystyka, ze względu na szczególne walory tych miejsc, powinna być rozwijana w gminach Dobiegniew i Strzelce, w rejonie Bierzwnika oraz na północ od Drezdenka -Zagórze Lubiewskie, Drawiny i Łęczyn.

Przez teren Drawieńskiego Parku Narodowego i dalej do Noteci prowadzi trasa spływu kajakowego rzeką Drawą. Jest to najpiękniejsza trasa na Pojezierzu Zachodniopomorskim i Południowopomorskim .

Utworzono tu cztery rezerwaty: „Łasko”, „Wyspa na jeziorze Bierzwnik”, „Źródlisko Skrzypowe”, i „Jezioro Łubówko”, projektowane są dalsze dwa – „Chłopowo I i  „Chłopowo II”.

W Puszczy Noteckiej bardzo ciekawe jest „Czaplisko” położone w bezpośrednim sąsiedztwie „Łabędzińca” w leśnictwie Kościelec na zachodnim brzegu jeziora Łąkie. Powierzchnia 2.90 ha to półwysep, na którym utworzono chronione siedliska czapli siwej, gnieździ się tu ona w starym drzewostanie sosnowym.

Wraz z dębem szypułkowym sosna tworzy tu bór mieszany o bogatym podszyciu. Na jej obrzeżach znajdują się lasy olszowe.

„Łabędziniec” to rezerwat częściowy o powierzchni 4.30 ha, powstał w pobliżu „Czapliska” i obejmuje 5 wysp na jeziorze Solecko. Gnieżdżą się tu liczne gatunki ptaków wodnych i błotnych, przede wszystkim łabędzie, czaple i żurawie. Wyspy porośnięte są starym drzewostanem sosnowym i poszyciem kilku gatunków krzewów, są znakomitym miejscem lęgowym dla wielu ptaków. Rosnące po brzegach wysp olszyny, robią niezwykłe wrażenie na obserwatorach przyrody.

„Czaplenice” – znajduje się  w gminie Drezdenko, w północnej strefie Puszczy Noteckiej. Rezerwat częściowy o powierzchni 8.10 ha, położony na półwyspie jeziora Solecko. Ochronie podlega drzewostan sosny z liczną kolonią czapli siwej.

„Lubiatowskie Uroczyska” zajmują dużą powierzchnię – 10.89 ha. Jest to rezerwat częściowy o charakterze krajobrazowym. Różnice wzniesień dochodzą do 22 metrów. Występuje tu 230 gatunków roślin, które zasięgiem obejmuje jezioro Solecko z przylegającym terenem. Ochraniające ptaki wodno – błotne i drapieżne.

Z czterech rezerwatów Puszczy Drawskiej trzy leżą w gminie Bierzwnik.

„Łasko” na Pojezierzu Dobiegniewskim (gmina Bierzwnik) to rezerwat o powierzchni 16.95ha. Zajmuje półwysep na jeziorze Przytoczno. Chroni jedną z największych kolonii lęgowych czapli siwej, a także inne rzadkie ptaki, jak: puchacz, orzeł bielik, kania czarna. Drzewostan tworzą sosny mające ponad 100 lat z lipą grabem, bukiem, klonem i jaworem.

„Wyspa na jeziorze Bierzwnik” to rezerwat częściowy na Pojezierzu Dobiegniewskim (gmina Bierzwnik). Rezerwat częściowy – niewielki 1.13ha, utworzono dla trwałej ochrony przepięknego krajobrazu i całokształtu warunków przyrodniczych zalesionej wyspy otoczonej szuwarami. Gnieździ się tu bocian czarny, rybołów, kania, zalatują żurawie.Piękne i wiekowe buki, dęby, sosny tworzą specyficzny klimat tej wyspy.

„Źródlisko Skrzypowe” – również leży na Pojezierzu Dobiegniewskim, to rezerwat florystyczny ścisły o powierzchni 1.5 ha. Przedmiotem ochrony jest skrzyp olbrzymi, tworzący bardzo rzadko spotykany zespół szuwarowy. Stanowisko tej dorastającej 2 metrowej rośliny znajduję się
w lesie olszowym, wraz z nim występuje tu przytulia czepna, pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, rzeżucha gorzka i liczne mszaki.

„Jezioro Łubówko” leży na Równinie Drawskiej (gmina Drezdenko). Zajmuje powierzchnię 77.50 ha. Jezioro  to jest jednym z najczystszych w województwie lubuskim, mieni się turkusowo zielono zabarwioną wodą (powierzchnia 15.38 ha). Otacza je teren bogato pofałdowany – pagórki, wzgórza, wały morenowe oraz niecki bezodpływowe, jary, wąwozy i rynny polodowcowe.

Rosną tu różnogatunkowe drzewostany z przewagą lasów liściastych,  w których dominuje buk. Wiek drzew szacuje się od 180 do ponad 300 lat.

Warto wybrać się do tych rezerwatów szczególnie o okresach letnich.

Podziel się na:
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Śledzik
  • Twitter
  • Blip